Ang Paboritong Libro Ni Hudas by Bob Ong  

 
 
   
   

Regular Price - $6.00
See Shipping Fees Here
 
 
 
 
 
 
 
 
<. - - .> Marami ka ngang alam, pero tila yata hindi mo alam ang pinaka importanteng bagay tungkol sa libro.
<%> Ano?
<. - - .> Pagkatapos mong basahin ito, mamamatay ka.
<%> HA?!?!
<. - - .> Surprise!
<%> Sandali... alam ko biro lang ‘yon, diba?
<. - - .> Depende.
<. - - .> Hiram lang ba ang kopya mo ng libro tapos hindi mo na ibinalik sa may-ari?
<%> Hindi ah!
<. - - .> Shoplifter ka?
<%>  Lalong hindi!
<. - - .> Tinapos mo lang bang basahin sa tindahan ang libro at hindi mo binili?
<%> Hindi rin!
<. - - .> Nagpa-xerox ka?
<%> Ba’t mo alam?
 
 

HOME   |   BOOKS   |   FAQS   |   FORUMS   |   EMAIL