This is BobOngBooks.Com - UK Version.  We welcome your pounds sterling here.  Please read the FAQS for more information about payments and delivery.    The Forums are also known to lighten one's well-being.  It might be even good for a sighting or two of the real Bob Ong. But for immediate gratification, purchase Bob Ong Books now. 
 
 
 
 
Ang Paboritong Libro ni Hudas
 
 
<. - - .> Marami ka ngang alam, pero tila yata hindi mo alam ang pinaka importanteng bagay tungkol sa libro.
<%> Ano?
<. - - .> Pagkatapos mong basahin ito, mamamatay ka.
<%> HA?!?!
<. - - .> Surprise!
<%> Sandali... alam ko biro lang ‘yon, diba?
<. - - .> Depende.  Hiram lang ba ang kopya mo ng libro tapos hindi mo na ibinalik sa may-ari?
<%> Hindi ah!
<. - - .> Shoplifter ka?
<%>  Lalong hindi!
<. - - .> Tinapos mo lang bang basahin sa tindahan ang libro at hindi mo binili?
<%> Hindi rin!
<. - - .> Nagpa-xerox ka?
<%> Ba’t mo alam?
Regular Price - £ 3.25  
See Shipping Fees Here  
   
 

 

 

 

 

 

 

OUT OF STOCK

 
This site is a trans-atlantic partner of BobOngBooks.Com - USA
Email  support@BobOngBooks.Com during moments of uncertainty.