This is BobOngBooks.Com - UK Version.  We welcome your pounds sterling here.  Please read the FAQS for more information about payments and delivery.    The Forums are also known to lighten one's well-being.  It might be even good for a sighting or two of the real Bob Ong. But for immediate gratification, purchase Bob Ong Books now. 
 
 
 
 
Alamat ng Gubat
 
 
Welcome to the Jungle!
 
Samahan si Tong at ang kanyang mga kaibigan sa napakasayang alamat ng kahayupan sa Saging Republic.  Makibahagi sa kuwentong garantisdong hindi kapupulutan ng aral.  At salubungin ang napakagandang bukas na naghihintay sa ating lahat!
 
Alamat mo.  Alamat ko.  Alamat ng gubat.
 
Ang Librong Pambata Para sa Matatanda!
   
See Shipping Fees Here  
   
 

 

 
TEMPORARILY NOT AVAILABLE  
   
This site is a trans-atlantic partner of BobOngBooks.Com - USA
Email  support@BobOngBooks.Com during moments of uncertainty.